این سایت به منظور کمک به تقویت دوست داشتن خود و تولید محتوا در این زمینه ایجاد شده است. در این سایت مبنای آموزه های ما فقط، دانسته های شخصی کاربران گرامی است و قصد اضافه کردن به بار خودآگاه مخاطب را به هیچ وجه نداریم. بلکه تلاش ما بر این هست که کمک کنیم، از دانسته های خود رهائی یابیم. خدا را دوست دارم، خودم را هم، تو را هم مولانا در مواجهه با شمس، به جائی رسید که بال و پر خویش را کَند و توانست بال و پر یابد. :” گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم در هوس بال و پرش، بی پر و پر کنده شدم” باید کتابها را به حوض آب انداخت و خود را از دست ذهن رهاند. این سایت کتابی به جمع کتابخانه های ذهن شما نخواهد افزود. کبریتی برخواهیم افروخت که کتابخانه ذهنتان را به آتش بکشد و شما را به رهائی برساند. تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنان دلیل بیشتر مشکلاتی که انسانها بدانها مبتلا می شوند، آسیبهائی هست که به “دوست داشتن خود” وارد شده است. از سلامتی ظاهری که با چشم ظاهربین و به طور مستقیم قابل مشاهده است بگیرید تا مشکلاتی که دوست نداشتن خود در آنها پنهان هست و خود را معلوم نمی کند. شخصی که خودش را دوست داشته باشد، به سلامتیش اعتنا می کند و ورزش می کند و در نتیجه از بسیاری از آسیبها مصون می ماند. شخصی که خود را دوست داشته باشد، هرگز در وضعیتی قرار نمی گیرد که مورد توهین و تهمت و تحقیر قرار بگیرد. شخصی که خود را دوست دارد، هرگز قابل احترام بودن خود را مخدوش نمی کند و منتظر احترام دیگران نمی ماند. دامنه دوست داشتن خود چنان گسترده است که گوئی تمام هستی از قیف “دوست داشتن خود” بیرون خزیده است. دوست داشتن خود، یک مقصد نیست که با رسیدن به آن کارمان تمام شده باشد. یک گذر نیست. یک مسیر هست. باید مدام این وجه را تقویت نمائیم و از زندگی لذت ببریم. اگر خود را دوست دارید، به شما تبریک می گویم. این سایت متعلق به شماست. برای تقویت دوست داشتن خود، به تمرینات آن عمل کرده و در این مسیر پابرجا باشید. اگر در دوست داشتن خود، دچار آسیب شده اید، غمین نباشید. حضرت عیسی گفت خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. بر شما مژده باد که در مسیر درستی قرار گرفته اید و می توانید با استفاده از مطالب و فایلهای صوتی سایت و انجام تمرینات آن نابسامانیهای خود را سامان دهید. همراه شمائیم

ثابیت یازی
بؤلوملر :